ประกาศเวลาทำการห้องสมุด มก.ฉกส.

อีเมล พิมพ์ PDF

เวลาเปิดบริการห้องสมุด มก.ฉกส.

ภาคเรียนปกติ

วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา  09.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา  10.00 - 17.00 น. 

** ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 

ภาคฤดูร้อน

วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา  09.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์  เวลา  10.00 - 17.00 น.

** ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 

 ช่วงสอบ

วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา  09.00 - 22.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เวลา  10.00 - 20.00 น.

2  สัปดาห์ก่อนสอบ-วันสุดท้ายของการสอบตามตาราง (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

** ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ **ผู้ดูแลระบบ

Navigator : Home