เปิดทำการห้องสมุดถึงเที่ยงคืน

อีเมล พิมพ์ PDF

เปิดทำการห้องสมุดถึงเที่ยงคืน (1 สัปดาห์ก่อนสอบและระหว่างสอบ)

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2555

วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 09.00 - 24.00 น.

วันเสาร์  - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.

** หยุดวันนักขัตฤกษ์ **

 altผู้ดูแลระบบ

Navigator : Home