กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

ณ ห้องสมุด มก.ฉกส

ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2556

alt

กติกาในการร่วมสนุกชิงรางวัล ดังนี้

alt

 

 ผู้ดูแลระบบ

Navigator : Home