เวลาเปิดทำการห้องสมุด มก.ฉกส. เดือนกุมภาพันธ์ 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💬 เคาน์เตอร์บริการห้องสมุด
💬 042-725093
💬 facebook: ห้องสมุด มก.ฉกส.
💬 lib.csc.ku.ac.th