ห้องสมุด มก.ฉกส.

News:

ขณะนี้ห้องสมุดให้บริการยืม-คืนเท่านั้น งดนั่งอ่านชั่วคราว

Opening Hour

• ปิดทำการ• เปิดทำการอีกครั้งในวัน Tuesday ที่ 25 January 2022 เวลา 8:30 น.